Skrócona informacja dotycząca ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych w związku z prowadzoną współpracą handlową
jest "Społem" PSS w Grodzisku Maz. ul. 11 Listopada 33.
Celem przetwarzania danych jest przede wszystkim umożliwienie zawarcia oraz wykonywania umowy pomiędzy kontrahentem a spółdzielnią, a także wymiana danych kontaktowych oraz realizacja obowiązków prawnych i przepisów o rachunkowości.

Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje niezbędne do nawiązania i obsługi współpracy z kontrahentem (przykładowo, przetwarzamy dane o imionach i nazwiskach, adresach e-mail oraz numerach telefonów osób kontaktowych).
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać
pod numerem tel. 22 755 51 09 ( podstawa art. 13 i 14 RODO).

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
W celach wykonywania swoich praw mogą skontaktować się Państwo ze spółdzielnią pod adresem e-mail pssgrodzisk@pro.onet.pl.