Ogłoszenia

 •  

  ZARZĄD „SPOŁEM” PSS W GRODZISKU MAZOWIECKIM ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU 05.06.2017 r. O GODZ. 1300 W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI W GRODZISKU MAZ.

  PRZY UL. 11 LISTOPADA 33, ODBĘDZIE SIĘ

  ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI  Porządek obrad ZPS w dniu 05 czerwca 2017:

   

  1. Otwarcie zebrania, przyjęcie regulaminu i porządku obrad

  2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji Zebrania

  3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

  5. Wybór członków Rady Nadzorczej

  6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 r. oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzednim Zebraniu.

  7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

  8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2016 r.

  - Udzielenia absolutorium członkom Zarządu

  - Podziału nadwyżki bilansowej za 2016r.

  - Zmian w Statucie Spółdzielni

  - Sprzedaży nieruchomości w Natolinie

  - Sprzedaży lokalu ponad parterem, przy ul. Warszawskiej 37 w Milanówku

  9. Przyjęcie wniosków z Zebrania

  10. Zamknięcie obrad

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ZAPRASZA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
DO UDZIAŁU W ZEBRANIU:

 

Grupa Członkowska Grodzisk Maz. w dniu 6 marca 2017 r., o godzinie 16:00

Grupa Członkowska Milanówek w dniu 7 marca 2017 r., o godzinie 16:00


ZEBRANIA ODBĘDĄ SIĘ W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI W GRODZISKU MAZ.
UL. 11 LISTOPADA 33, (sala konferencyjna I piętro).
Porządek spotkania:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór przewodniczącego
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji i zgłaszanie kandydatów na Przedstawicieli
5. Sprawozdania za 2016 rok z działalności Rady Nadzorczej
6. Wybór Przedstawicieli na ZPS
7. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2016 rok.
8. Omówienie spraw będących przedmiotem obrad ZPS
10. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie wniosków
11. Zakończenie obrad

Atrakcyjne lokale handlowe i usługowe-

„Galeria Milanówek”

ujecie2

Doskonała lokalizacja – Milanówek zbieg ulic Królewskiej (trasa łącząca dynamicznie rozwijający się rejon miast z Warszawą) i Podwiejskiej jako wyjazd z miasta w kierunku Warszawy. Trasa powiązana jest zjazdami z autostradą A2.